FLAIM don GINO

don
GINO
FLAIM
Presbitero diocesano
via S. Pio X, 34, 38122 TRENTO Italia

Residente

via S. Pio X, 34, 38122 TRENTO Italia